Behöver du anställa?

Satsa på Jobb Info Express! Upp till 5 annonser är gratis!

Rätt rekrytering ger konkurrensfördelar

Rätt anställda är viktigt för varje företagare. Jobb Info Express erbjuder ett sätt att optimera hela rekryteringsprocessen. Hitta bättre kandidater, genomför mer fokuserade intervjuer och fatta anställningsbeslut med hjälp av dataanalys.

Börja Här

Jobb i hela världen!

  • Säljare

    X Solutions HB Info Express - Öresund tidning
    • Heltid
    • Posted 2 månader ago

Gå med i Jobb Info Express

Jobb Info Express erbjuder ett sätt att optimera hela rekryteringsprocessen. Hitta bättre kandidater, genomför mer fokuserade intervjuer och fatta anställningsbeslut med hjälp av dataanalys.

Börja Här

Statistik för Jobb Info Express

Här nedan hittar du statistik för hur många människor vi har hjälpt hitta nytt jobb och hur många företag som hittat nya anställda.

  • 1 Jobbet inlagt
  • 0 Jobbet har hittat en sökande
  • 1 Företag

Relevanta artiklar från Info Express

Arbetsförmedlingens prognos 2018-2019 145 000 nya jobb

Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt. Under 2018 och 2019 ökar sysselsättningen med sammanlagt 145 000 personer. Det ger en sysselsättningsgrad på över 79 procent. Arbetsförmedlingens prognos visar en fortsatt mycket stark arbetsmarknad. Prognosen bygger på intervjuer med över 13 000 privata och offentlig arbetsgivare i hela landet. Det råder en tydlig optimism bland företagen,

Fortsätt läsa

Över 50 % av svenska chefer engagerar sig inte i framtida medarbetare

Närmare 57 % av svenska chefer har inte läst eller är insatta i en jobbsökares CV när det är dags för anställningsintervju. Det visar en nyligen genomförd undersökning av TNG med över 1 500 jobbsökare. Rekryterings- och bemanningsföretaget TNG genomförde våren 2018 en undersökning med jobbsökare i Sverige med fokus på hur de upplever chefer under rekryteringar,

Fortsätt läsa

Allt fler äldre som arbetar

125 000 fler äldre är sysselsatta i dag jämfört med för tio år sedan. På senare år har sysselsättningsnivån bland äldre ökat markant. Det gäller framför allt i åldrarna 55-64 år, där nästan åtta av tio arbetar, men allt fler arbetar också efter fyllda 65 år. En ny rapport från Arbetsförmedlingen visar att även äldre har

Fortsätt läsa