Behöver du anställa?

Prova oss redan idag med en gratis enkel annons (värde 99:-)!

Rätt rekrytering ger konkurrensfördelar

Rätt anställda är viktigt för varje företagare. Jobb Info Express erbjuder ett sätt att optimera hela rekryteringsprocessen. Hitta bättre kandidater, genomför mer fokuserade intervjuer och fatta anställningsbeslut med hjälp av dataanalys.

Börja Här

Jobb för dig?

  • Säljare

    X Solutions HB Info Express - En interaktiv tidning
    • Övriga
    • Posted 3 veckor ago

Gå med i Jobb Info Express

Jobb Info Express erbjuder ett sätt att optimera hela rekryteringsprocessen. Hitta bättre kandidater, genomför mer fokuserade intervjuer och fatta anställningsbeslut med hjälp av dataanalys.

Börja Här

Statistik för Jobb Info Express

Här nedan hittar du statistik för hur många människor vi har hjälpt hitta nytt jobb och hur många företag som hittat nya anställda.

  • 1 Jobbet inlagt
  • 0 Jobbet har hittat en sökande
  • 1 Företag

Relevanta artiklar från Info Express

Allt fler äldre som arbetar

125 000 fler äldre är sysselsatta i dag jämfört med för tio år sedan. På senare år har sysselsättningsnivån bland äldre ökat markant. Det gäller framför allt i åldrarna 55-64 år, där nästan åtta av tio arbetar, men allt fler arbetar också efter fyllda 65 år. En ny rapport från Arbetsförmedlingen visar att även äldre har

Fortsätt läsa

Färdriktning för artificiell intelligens beslutad

Regeringen har nu beslutat om en nationell inriktning för AI med målet att Sverige ska vara ledande i att ta vara på möjligheterna med artificiell intelligens för att stärka svensk välfärd och konkurrenskraft. – Regeringens mål är att Sverige ska vara ledande när det gäller att använda AI och nu pekar vi ut riktningen för

Fortsätt läsa